Patronat

Klinika Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne

 

Komitet Naukowy

Przewodniczące

Dr hab. n. med. Violetta Opoka-Winiarska
Dr hab. n. med. Agnieszka Korobowicz-Markiewicz

Członkowie

Dr n. med. Yaryna Boyko, prof. NUM we Lwowie
Prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk
Dr n. med. Piotr Gietka
Dr hab. n. med. Anna Górska
Prof. dr hab. n. med. Sławomir Jeka
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Konstantynowicz
Prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Kucharz
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kurylak
Dr hab. n. med. Joanna Lipińska
Prof. dr hab. n. med. Maria Majdan
Dr hab. n. med. Henryka Mazur-Zielińska
Prof. dr hab. n. med. Lidia Rutkowska-Sak
Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski
Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Smolewska
Dr hab. n. med. Zbigniew Żuber, prof. KAAFM

 

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk

Wiceprzewodniczące

Dr hab. n. med. Violetta Opoka-Winiarska
Dr hab. n. med. Agnieszka Korobowicz-Markiewicz

Sekretarz

Dr n. med. Jacek Postępski

Członkowie

Dr n. med. Edyta Olesińska
Lek. Monika Chęć
Lek. Aleksandra Rybkowska

 

Klinika Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
20-093 Lublin, ul. Profesora Antoniego Gębali 6
tel: (81) 718 54 77, fax: (81) 743 01 41, e-mail: pulmonologia@dsk.lublin.pl