Lublin, 23 - 25 kwietnia 2020 r.

XIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Wyzwania w reumatologii dziecięcej

 

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,

 

Mamy zaszczyt  zaprosić Państwa na XIV Konferencję Naukowo-Szkoleniową „Wyzwania w reumatologii dziecięcej” organizowaną pod patronatem naukowym Kliniki Chorób Płuc i Reumatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.

Konferencja odbędzie się  w dniach 23 - 25 kwietnia 2020 - tym razem w Lublinie - w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w hotelu Focus Premium przy ul. Podzamcze 1.

Celem Konferencji jest przedstawienie najnowszych doniesień i rekomendacji w dziedzinie reumatologii wieku rozwojowego. Nadrzędną ideą jest wymiana doświadczeń dotyczących trudności diagnostycznych i terapeutycznych z codziennej praktyki lekarskiej reumatologa pediatry.

Formuła Konferencji, jak w poprzednich latach będzie zawierać sesje wykładowe przeplatane sesjami doniesień oryginalnych, natomiast zasadniczą częścią Konferencji będzie dyskusja nad trudnymi przypadkami. W czasie forum Konsultantów w dziedzinie reumatologii będziemy mieli możliwość dyskusji nad bieżącymi problemami i możliwością ich rozwiązania. Przewidujemy również sesje i wykłady firm farmaceutycznych.

Jako tematy przewodnie Konferencji proponujemy:

  1. Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów i inne choroby reumatyczne – aktualne rekomendacje
  2. Niezapalne choroby układu ruchu u dzieci
  3. Zastosowania badań obrazowych w diagnostyce spondyloartropatii młodzieńczych.
  4. Immunologiczne podstawy zapalenia w młodzieńczym idiopatycznym zapaleniu stawów.

W ramach konferencji przewidujemy także przeprowadzenie warsztatów diagnostycznych z ultrasonografii narządu ruchu u dzieci.

 „Wyzwania w reumatologii dziecięcej” zajmują ważne miejsce wśród wydarzeń naukowych dla lekarzy pediatrów, w tym szczególnie reumatologów dziecięcych. Każdorazowo uczestniczy w nim ok. 80 - 100 lekarzy z całej Polski. Wśród zaproszonych wykładowców znajdą się najwybitniejsi polscy reumatolodzy i pediatrzy, zarówno naukowcy, jak i praktycy.

Wyrażamy nadzieję, że będą Państwo zainteresowani udziałem i skorzystaniem z okazji zaprezentowania swojej oferty podczas spotkania. W załączeniu przedstawiamy nasze propozycje oraz ramowy program Konferencji.

Serdecznie zapraszamy do współpracy i uczestnictwa w naszym wydarzeniu.

Dr hab. n. med. Violetta Opoka-Winiarska

Przewodnicząca Komitetu Naukowego

Dr hab. n. med. Agnieszka Korobowicz-Markiewicz

Przewodnicząca Komitetu Naukowego

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Radomił Filipek

Dyrektor Biura Organizacyjnego