AKTUALIZACJA KOMUNIKATU

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym oraz zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie o odwołaniu wszystkich konferencji podjęliśmy decyzję o przeniesieniu konferencji na inny termin.

Nowy termin konferencji: 13 - 15 listopada 2020 (piątek - niedziela)

 

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,

 

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na XIV Konferencję Naukowo-Szkoleniową „Wyzwania w reumatologii dziecięcej”, organizowaną pod patronatem naukowym Kliniki Chorób Płuc i Reumatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.

Konferencja zaplanowana została w Lublinie - w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w hotelu Focus Premium przy ul. Podzamcze 1.

Celem Konferencji jest przedstawienie najnowszych doniesień i rekomendacji w dziedzinie reumatologii wieku rozwojowego. Nadrzędną ideą jest wymiana doświadczeń dotyczących trudności diagnostycznych i terapeutycznych z codziennej praktyki lekarskiej reumatologa pediatry.

Formuła Konferencji, jak w poprzednich latach, zawiera sesje wykładowe przeplatane sesjami doniesień oryginalnych. W czasie Forum Konsultantów w dziedzinie reumatologii będziemy mieli możliwość dyskusji nad bieżącymi problemami i możliwością ich rozwiązania. Przewidujemy również sesje i wykłady firm farmaceutycznych.

Jako tematy przewodnie Konferencji proponujemy:

  1. Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów i inne choroby reumatyczne – aktualne rekomendacje
  2. Niezapalne choroby układu ruchu u dzieci
  3. Zastosowania badań obrazowych w diagnostyce młodzieńczych spondyloartropatii zapalnych
  4. Zapobieganie i leczenie zakażeń powiązanych z chorobami reumatycznymi

W ramach konferencji przewidujemy także przeprowadzenie warsztatów diagnostycznych z ultrasonografii narządu ruchu u dzieci.

Główną częścią Konferencji będzie dyskusja nad trudnymi przypadkami. Zapraszamy do aktywnego udziału w Konferencji. Zachęcamy do podzielenia się swoimi doświadczeniami oraz do zaprezentowania przypadków pacjentów z problemami diagnostycznymi lub terapeutycznymi, a także przedstawiania aktualnego dorobku naukowego. Prosimy o nadsyłanie streszczeń do dnia 8 marca 2020 r. na adres biura organizacyjnego: kongres@skolamed.pl

Informujemy także, że otrzymaliśmy zaproszenie do publikacji prezentowanych na Konferencji doniesień w "Forum Reumatologicznym" - czasopiśmie  edukacyjnym Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Lekarzy zainteresowanych publikacją, prosimy o informację dołączoną do streszczenia.

„Wyzwania w reumatologii dziecięcej” zajmują ważne miejsce wśród wydarzeń naukowych dla lekarzy pediatrów, w tym szczególnie reumatologów dziecięcych. Wśród zaproszonych wykładowców znajdą się najwybitniejsi polscy reumatolodzy i pediatrzy, zarówno naukowcy, jak i praktycy.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w naszym wydarzeniu.

Dr hab. n. med. Violetta Opoka-Winiarska

Przewodnicząca Komitetu Naukowego

Dr hab. n. med. Agnieszka Korobowicz-Markiewicz

Przewodnicząca Komitetu Naukowego

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Radomił Filipek

Dyrektor Biura Organizacyjnego