W czasie tegorocznej konferencji z uwagi na formułę online zrezygnowaliśmy z prezentacji doniesień uczestników. Mamy nadzieję, że będziemy mogli się nimi podzielić w czasie kolejnego spotkania, którego organizacja planowana jest w formie tradycyjnej wiosną 2021 r.

 

Program transmisji konferencji

 

Piątek, 13 listopada 2020

 
16.00 - 16.10 Otwarcie Konferencji

 

16.10 - 17.25 Sesja naukowa I
Zakażenie wirusem SARS CoV-2 w praktyce reumatologa pediatry

16.10 - 16.30 Zakażenie wirusem SARS-CoV-2 a choroby reumatyczne u dzieci – aktualny stan wiedzy
Dr hab. n. med. Violetta Opoka-Winiarska

16.30 - 16.50 Pediatryczny zespół autozapalny z niewydolnością wielonarządową - nowe wyzwanie diagnostyczno-terapeutyczne w czasie pandemii COVID-19
Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Smolewska

16.50 – 17.10 Zalecenia PRES w czasie pandemii COVID-19  w praktyce reumatologa pediatry
Dr hab. n. med. Zbigniew Żuber, prof. KA AFM

17.10 - 17.25  odpowiedzi na pytania

 

17.25 – 17.30 Blok informacyjno-reklamowy I

 

17.30 - 18.00 Sesja satelitarna firmy Amgen
Rekomendacje ACR 2019 dla młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (MIZS) w praktyce polskiego reumatologa pediatry

Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Smolewska

Dr hab. n. med. Zbigniew Żuber, prof. KA AFM

Dr hab. n. med. Violetta Opoka-Winiarska

 

18.00 – 18.05 Blok informacyjno-reklamowy II

 

18.05 – 19.05 Sesja naukowa II
Boreliozowe zapalenie stawów u dzieci w świetle aktualnych rekomendacji

18.05 - 18.20 Reumatolog dziecięcy w kleszczach Borelii
Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Smolewska

18.20 - 18.35 Czy to na pewno postać stawowa boreliozy? Podróż przez meandry diagnostyczne choroby z Lyme
Dr n. med. Krzysztof Orczyk

18.35 - 18.45 Leczenie boreliozy stawowej u dzieci – reumatolog pomiędzy rekomendacjami
Dr hab. n. med. Violetta Opoka-Winiarska

18.45 - 19.05 Odpowiedzi na pytania

 

19.05 - 20.00 Forum Ekspertów
Dziecko i młody dorosły z chorobą reumatyczną w czasie pandemii COVID-19

Prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Konstantynowicz

Prof. dr hab. n. med. Maria Majdan

Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Smolewska

Dr hab. n. med. Zbigniew Żuber, prof. KA AFM

Prowadząca: Dr hab. n. med. Violetta Opoka-Winiarska

 

 

Sobota, 14 listopada 2020

 
9.00 - 9.30 Spotkanie z ekspertem
Choroby ortopedyczne w diagnostyce różnicowej dolegliwości mięśniowo-szkieletowych u dzieci

Prof. dr hab. n. med. Michał Latalski

 

9.30 - 10.10 Sesja satelitarna firmy Medac

Metotreksat w reumatologii dziecięcej - aktualne rekomendacje
Dr hab. n. med. Violetta Opoka-Winiarska

Pacjent, opiekun, lekarz  - optymalizacja terapii metotreksatem
Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Smolewska

 

10.10 – 10.15 Blok informacyjno-reklamowy III

 

10.15 - 11.55 Sesja naukowa III
Niezapalne choroby układu ruchu u dzieci

10.15 - 10.35 Fibromialgia – rozpoznanie i postępowanie u nastolatków
Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

10.35 - 10.50 Nadmierna ruchomość stawów w wieku dziecięcym
Dr  hab. n. med. Joanna Lipińska

10.50 - 11.05 Zespół Marfana - diagnostyka i postępowanie
Dr hab. n. med. Zbigniew Żuber, prof. KA AFM

11.05 - 11.20 Zespół Ehlersa i Danlosa – diagnostyka i postępowanie
Prof. dr hab. n. med. Lidia Rutkowska-Sak

11.20 - 11.35 Wrodzona łamliwość kości - diagnostyka i możliwości terapeutyczne
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Konstantynowicz

11.35 - 11.55 odpowiedzi na pytania

 

11.55 - 12.25 Sesja satelitarna firmy Roche
Depresja w przebiegu MIZS okiem psychiatry i reumatologa

Dr hab. n. med. Zbigniew Żuber, prof. KA AFM

Dr Kamila Wesołowska,
Kierownik Oddziału Psychiatrii Dzieci, Szpital Dziecięcy Św. Ludwika w Krakowie

 

12.25 – 12.30 Blok informacyjno-reklamowy IV

 

12.30 - 13.25 Sesja naukowa IV. Sekcja Badań Obrazowych PTR
Zastosowanie badań obrazowych w diagnostyce młodzieńczych spondyloartropatii zapalnych

Sesja pod patronatem firmy TMS / Canon Medical Systems

12.30 - 12.50 Rezonans magnetyczny
Dr hab. n. med. Wadim Wojciechowski, prof. UJ

12.50 - 13.10 Ultrasonografia
Prof. dr hab. n. med. Sławomir Jeka

13.10 - 13.25 odpowiedzi na pytania

 

13.25 - 14.25 Warsztaty praktyczne – ultrasonografia w diagnostyce zapalenia ścięgien, pochewek i przyczepów ścięgnistych

Dr n. med. Tomasz Madej

Warsztaty pod patronatem firmy TMS / Canon Medical Systems

 

14.25 - 14.30 Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nanoszenia zmian w programie.

Program ramowy zostanie uzupełniony. Wystąpienia sponsorowane zostaną oznaczone nazwą firmy w programie finalnym, po podpisaniu umów sponsorskich.