Zgłaszanie streszczeń prac oryginalnych

Główną częścią Konferencji będzie dyskusja nad trudnymi przypadkami. Zapraszamy do aktywnego udziału w Konferencji. Zachęcamy do podzielenia się swoimi doświadczeniami oraz do zaprezentowania przypadków pacjentów z problemami diagnostycznymi lub terapeutycznymi, a także przedstawiania aktualnego dorobku naukowego. Prosimy o nadsyłanie streszczeń do dnia 15 października 2020 r. na adres biura organizacyjnego: kongres@skolamed.pl

Informujemy także, że otrzymaliśmy zaproszenie do publikacji prezentowanych na Konferencji doniesień w "Forum Reumatologicznym" - czasopiśmie  edukacyjnym Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Lekarzy zainteresowanych publikacją, prosimy o informację dołączoną do streszczenia.