Zgłaszanie streszczeń prac oryginalnych

W czasie konferencji online przewidziana jest prezentacja doniesień w formie plakatowej. Zapraszamy do aktywnego udziału w Konferencji. Zachęcamy do podzielenia się swoimi doświadczeniami oraz do zaprezentowania przypadków pacjentów z problemami diagnostycznymi lub terapeutycznymi, a także przedstawiania aktualnego dorobku naukowego. Prosimy o nadsyłanie streszczeń do dnia 30 września 2020 r. na adres biura organizacyjnego: kongres@skolamed.pl

Informujemy także, że istnieje szansa na opublikowanie prezentowanych na Konferencji doniesień w "Forum Reumatologicznym" - czasopiśmie  edukacyjnym Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Lekarzy zainteresowanych publikacją, prosimy o informację dołączoną do streszczenia.