Rejestracja i opłaty

 

Konferencja przeznaczona jest dla osób upoważnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi. Prosimy o podanie numeru prawa wykonywania zawodu lekarza (PWZ) lub uzasadnienie uprawnienia.

 

W celu zgłoszenia uczestnictwa w konferencji prosimy o wypełnienie poniższego formularza on-line:

Rejestracja on line

 

 

Biuro Organizacyjne

 

 

Wysokość opłaty rejestracyjnej:
- 400 zł brutto - pod warunkiem zapłaty do 31 sierpnia 2020 r.
- 450 zł brutto - w przypadku wniesienia opłaty od dnia 1 września 2020 r.

Opłata rejestracyjna obejmuje uczestnictwo w konferencji, pakiet konferencyjny, korzystanie z wyżywienia zgodnie z programem.

Uczestnicy konferencji otrzymają punkty edukacyjne za udział.

Osoby towarzyszące mogą korzystać z wyżywienia w czasie trwania konferencji w cenie 450 zł brutto.


Wpłaty proszę kierować na rachunek bankowy Biura Organizacyjnego:

właściciel konta:  PAIZ Konsulting Sp. z o.o.
nazwa banku:  Santander Bank Polska S.A.
numer konta:  32 1910 1048 2305 0063 2357 0008

 

* * *

 

UWAGA - ważna zmiana zasad wystawiania faktur VAT

Od 1 stycznia 2020 r. fakturę do wpłaty zarejestrowanej na kasie fiskalnej i potwierdzonej paragonem możemy wystawić tylko wtedy, jeżeli paragon ten zawiera NIP nabywcy.

Wpłaty od osób indywidualnych, które nie podały jednocześnie danych do wystawienia faktury (np. nie przesłały formularza rejestracyjnego), rejestrujemy na kasie fiskalnej w formie paragonu (niezależnie od sposobu zapłaty). Zgodnie z aktualnymi przepisami do takiej wpłaty NIE BĘDZIEMY MOGLI WYSTAWIĆ FAKTURY VAT.

Wyjątkiem są sytuacje, gdy wpłacający podał jednocześnie z dokonaniem wpłaty co najmniej NIP nabywcy, który mogliśmy wpisać na paragonie oraz poprosił nas o wystawienie faktury VAT nie później niż 15-go kolejnego miesiąca po dokonaniu wpłaty. Fakturę VAT możemy wystawić wyłącznie dla tego nabywcy, którego NIP uprzednio otrzymaliśmy i który jest wpisany na paragonie.