Rejestracja i opłaty

Konferencja przeznaczona jest dla osób upoważnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi. Prosimy o podanie numeru prawa wykonywania zawodu lekarza (PWZ) lub uzasadnienie uprawnienia.

Aby uzyskać dostęp i wziąć udział w transmisji konferencji online niezbędne jest wypełnienie i przesłanie z wyprzedzeniem poniższego formularza zgłoszenia. Podczas rejestracji prosimy o podanie numeru prawa wykonywania zawodu lekarza (PWZ) lub uzasadnienie uprawnienia.

kliknij >> Rejestracja on line << kliknij

Kilka dni przed konferencją Uczestnik otrzyma indywidualny kod logowania, które umożliwi: dostęp do transmisji online z wykładów naukowych, sesji i wykładów sponsorowanych, warsztatów, spotów reklamowych i materiałów informacyjnych sponsorów, plakatów z doniesieniami, zadawanie pytań wykładowcom na czacie (moderatorzy wybiorą najbardziej interesujące i poproszą wykładowców o odpowiedź).

 

Biuro Organizacyjne

 

 

Udział w transmisji konferencji online jest płatny, konieczna jest rejestracja z wyprzedzeniem.

Promocyjna opłata rejestracyjna dla lekarzy za uczestnictwo w konferencji wynosi 50 zł brutto pod warunkiem jej zapłaty do 30 września 2020 r.
W przypadku wniesienia opłaty od dnia 1 października 2020 r. jej wysokość wzrasta do 80 zł brutto
UWAGA: firma medac ufundowała grant edukacyjny, pokrywający koszty udziału lekarzy - reumatologów dziecięcych - w transmisji online. Obowiązkowe jest posiadanie specjalizacji z reumatologii dziecięcej lub bycie rezydentem reumatologii dziecięcej.

Zainteresowane osoby powinny się zgłaszać do Przedstawicieli firmy medac do dnia 30 września 2020 r.

 

Organizatorzy podejmą starania o uzyskanie punktów edukacyjnych dla uczestników konferencji.  

 


Wpłaty proszę kierować na rachunek bankowy Biura Organizacyjnego:

właściciel konta:  PAIZ Konsulting Sp. z o.o.
nazwa banku:  Santander Bank Polska S.A.
numer konta:  32 1910 1048 2305 0063 2357 0008

 

* * *

 

UWAGA - ważna zmiana zasad wystawiania faktur VAT

Od 1 stycznia 2020 r. fakturę do wpłaty zarejestrowanej na kasie fiskalnej i potwierdzonej paragonem możemy wystawić tylko wtedy, jeżeli paragon ten zawiera NIP nabywcy.

Wpłaty od osób indywidualnych, które nie podały jednocześnie danych do wystawienia faktury (np. nie przesłały formularza rejestracyjnego), rejestrujemy na kasie fiskalnej w formie paragonu (niezależnie od sposobu zapłaty). Zgodnie z aktualnymi przepisami do takiej wpłaty NIE BĘDZIEMY MOGLI WYSTAWIĆ FAKTURY VAT.

Wyjątkiem są sytuacje, gdy wpłacający podał jednocześnie z dokonaniem wpłaty co najmniej NIP nabywcy, który mogliśmy wpisać na paragonie oraz poprosił nas o wystawienie faktury VAT nie później niż 15-go kolejnego miesiąca po dokonaniu wpłaty. Fakturę VAT możemy wystawić wyłącznie dla tego nabywcy, którego NIP uprzednio otrzymaliśmy i który jest wpisany na paragonie.