Tematy przewodnie konferencji

 

  1. Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów i inne choroby reumatyczne – aktualne rekomendacje
  2. Niezapalne choroby układu ruchu u dzieci
  3. Zastosowania badań obrazowych w diagnostyce młodzieńczych spondyloartropatii zapalnych
  4. Zapobieganie i leczenie zakażeń powiązanych z chorobami reumatycznymi

W ramach konferencji przewidujemy także przeprowadzenie warsztatów diagnostycznych z ultrasonografii narządu ruchu u dzieci.

Jak w poprzednich latach, ważną częścią Konferencji będzie dyskusja nad trudnymi przypadkami. Zapraszamy do aktywnego udziału w Konferencji.  Zachęcamy do podzielenia się swoimi doświadczeniami oraz do zaprezentowania przypadków pacjentów z problemami diagnostycznymi lub terapeutycznymi, a także przedstawiania aktualnego dorobku naukowego. Prosimy o nadsyłanie streszczeń  do dnia 8 marca 2020 r. na adres biura organizacyjnego: kongres@skolamed.pl

Informujemy także, że otrzymaliśmy zaproszenie do publikacji prezentowanych na Konferencji doniesień w "Forum Reumatologicznym" - czasopiśmie  edukacyjnym Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Lekarzy zainteresowanych publikacją, prosimy o informację dołączoną do streszczenia.

 

Ramowy program konferencji


Focus Hotel Premium

20-126  Lublin, ul. Podzamcze 1

 

UWAGA: w związku ze zmianą terminu konferencji spowodowanej zagrożeniem epidemiologicznym program może ulec modyfikacji.

O zmianach będziemy informować na stronie internetowej.

 

Piątek, 13 listopada 2020

 
16.00 – 16.15 Otwarcie Konferencji
16.15 – 17.30 Sesja naukowa I
Zapobieganie i leczenie zakażeń powiązanych z chorobami reumatycznymi
17.30 – 17.50 Wykład inauguracyjny o tematyce reumatologicznej
17.50 – 19.15 Forum Konsultantów
Dziecko z chorobą reumatologiczną w opiece podstawowej i specjalistycznej

20.00 Kolacja w restauracji

 

Sobota, 14 listopada 2020

 
9.00 – 9.30 Spotkanie z ekspertem
Choroby ortopedyczne w diagnostyce różnicowej dolegliwości mięśniowo-szkieletowych u dzieci
9.30 – 10.30 Sesja naukowa II
Niezapalne choroby układu ruchu w wieku rozwojowym

10.30 – 10.50 Przerwa kawowa

10.50 – 12.30 Sesja przypadków i doniesień oryginalnych (część I)
12.30 – 13.00. Sesja satelitarna firmy farmaceutycznej

13.00 – 14.00 Obiad

14.00 – 15.00 Sesja przypadków i doniesień oryginalnych (część II)
15.00 – 15.30 Sesja satelitarna firmy farmaceutycznej

15.30 -15.50 Przerwa kawowa

15.50 - 17.00 Sesja przypadków i doniesień oryginalnych (część III)
17.00 - 17.30 Sesja satelitarna firmy farmaceutycznej

18.00 Kolacja w restauracji

 

Niedziela, 15 listopada 2020

 
9.00 – 10.00 Sesja naukowa III
Sekcja Badań Obrazowych PTR
Zastosowanie badań obrazowych w diagnostyce młodzieńczych spondyloartropatii zapalnych
10.00 - 11.00 Warsztaty praktyczne – ultrasonografia enthesitis
11.00 – 11.45 Sprawy Sekcji Wieku Rozwojowego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
11.45 – 12.00 Podsumowanie i zakończenie Konferencji
Ogłoszenie wyników konkursu na najlepszą prezentację przypadku

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nanoszenia zmian w programie.

Program ramowy zostanie uzupełniony. Wystąpienia sponsorowane zostaną oznaczone nazwą firmy w programie finalnym, po podpisaniu umów sponsorskich.